Letadla Orličan

Brand Design | Logo | Web | Print

Václav Bervid, majitel značky Orličan, mě oslovil s přáním vytvořit nové logo, webové stránky a tiskoviny pro představení značky na chystaném veletrhu. Vedle loga bylo potřeba vyvinout celou jednotnou vizuální identitu – najít vhodná písma, definovat barvy a doplňkové prvky, jejichž kombinací podpoříme sdílení stěžejních hodnot značky a usnadníme orientaci potenciálního zákazníka na trhu.

Logo mělo původně navazovat na historickou podobu ručně psaného nápisu propojeného se šipkou. Na základě analýzy vize a cílové skupiny značky jsem se rozhodla pro jinou cestu. Východiskem pro brand design se staly následující hodnoty:

– spolehlivost – luxus – tradice –

Logo

Motiv okřídleného počátečního písmene O v kruhu – stylizovaný čelní pohled na letadlo – doplňuje nápis vysazený kvalitním bezpatkovým písmem Brandon Grotesque. Lehký nádech retro designu, prostupující celou vizuální identitou, odkazuje na tradiční výrobu.

Pro různé možnosti použití vznikla vedle základní, centrální kompozice ještě modifikace pro malý prostor a varianta horizontální pro použití na výrazně horizontálních formátech typu banneru.

Barevnost

Paleta modrých odstínů odpovídá požadavku na klidný, seriózní styl. Dominují tmavé odstíny prosvětlené přechody do výraznější modré.

Písmo

V titulcích používáme verzálky geometrického písma Montserrat – pro velké nadpisy v řezu Ultralight, menší velikosti Bold s výraznějším prostrkáním.

Doplňkové prvky

Vizuální identitu dále dotváří světelné výseče, přechody mezi jednotlivými tóny modré a v neposlední řadě také specifická tonalita ilustrační fotografie.

Web

Pro Orličan jsem zrealizovala kompletní webovou prezentaci, podívat se můžete zde.

Fotografie

Letadlo se po všem ladění a testech dočkalo také profesionálního focení. Ujal se ho talentovaný Tomáš Dittrich, kterého jsem na základě svých zkušeností pro značku s radostí doporučila.

Média

Našeho společného úsilí o špičkovou prezentaci si všiml odborný grafický časopis Font, kde o novém brandu Orličanu vyšel krásný článek od Terezy Škoulové, skvělé publicistky. Moc děkujeme! 🙂

Spolupráce s Veronikou na našem novém vizuálu byla korunována zejména tvorbou neotřelého, ničím nezatíženého a vystihujícího loga. Přestože zadáním bylo, aby se staré logo nějakým způsobem promítlo do nového, Veronika představila úplně nové logo a dokázala mne přesvědčit o jeho kvalitě. I s odstupem času jsem velmi rád za tuto inovaci a za to, že jsem jí při tvorbě nechal volnou ruku.

– Václav Bervid, Orličan – 

Navrhneme i pro vás něco užitečného?