Otázka zadání

30. 6. 2020 | Blog

Kreativní profese mají specifický charakter. Grafik, copywriter nebo architekt dávají do své práce kus duše. Ideální zadání? Takové, ve kterém klient odkazuje na předchozí práci. A natolik konkrétní, že kreativní duši vymezí nějaké hranice. 

Pokud klient odkazuje na mou předchozí práci, má jistotu, že to dopadne. Požaduje něco, co je mi blízké a navíc mi tím prokazuje důvěru. A důvěra zavazuje. 

Pro kreativce je nesmírně důležité také nastavení hranic. Zmítá-li se v bezbřehosti, může se stát, že ho volnost přeroste a místo nového loga dostanete abstraktní malbu. Zadání musí být přesné, kreativita potřebuje mantinely. Mnohokrát jsem se přesvědčila, jak důležité je s klienty efektivně komunikovat. Nejlépe vždy dopadly zakázky, u nichž jsem s klientem navázala osobní vztah. 

Foto: Tereza Škoulová @analogie_analogu

Schopná kreativní osobnost dokáže vytvořit komplexní, sofistikovaný a krásný produkt. Ke zdánlivě jednoduchému designu ale vede dlouhá cesta. Jsou to dny rešerší, promýšlení konceptu, náčrtků, vizualizací a zkoušení, přehodnocování… A konečně ladění do finální podoby. Je to řada úprav, sled vysvětlování a zkoušení nových cest.

Kvalitní vizuální zpracování vaší značky je extrémně důležité pro to, jak vás budou vnímat klienti nebo novináři. Je duší vašeho podniku – a logicky si proto zaslouží si intenzivní péči počínaje tvorbou kvalitního zadání.

Oboustranná schopnost představit svou vizi jsou zásadní.

Jak připravit zadání?

Přemýšlejte
v první řadě se dobře zamyslete nad svým cílem a publikem, kterému se věnujete

Ptejte se
nebojte se své designérce podrobně popsat svou vizi a zeptat se na cokoliv, co vás k věci napadne, zadání můžete tvořit společně

Použijte obrázky
ilustrujte svá slova obrazovým materiálem, který vás zaujal nebo fotodokumentací reálných míst, předmětů či osob