Časté dotazy

Co vám mohu přinést

Tvořím spolu s vámi vizuální styl – tvář vašeho podnikání. Tvář, která komunikuje s lidmi. Vyvolává pocity. Poutá pozornost a přitahuje ty, které vaše nabídka může zajímat.

Dobře chápu, že identitu značky netvoří jen její vizuál. Vnímám kontext vašeho podnikání a hledám pro vaše představy a požadavky tu nejschůdnější cestu s hezkými vyhlídkami.

Mám širokou síť kontaktů na skvělé kolegy ze souvisejících oblastí. Pokud pro vaši značku budeme potřebovat cokoliv speciálního, vím, kam se obrátit.

Obsah své značce dáváte vy. Pomohu vám dostat ho do té nejlepší formy.

Jak probíhá spolupráce
  • Po objednání služeb vás informuji o jednotlivých fázích spolupráce a přibližné době jejich trvání.
  • Poté začneme setkáním nebo telefonickou konzultací a detailně probereme vaše podnikání. Co vás v rámci něj zajímá, kam míříte, jaké máte cíle.
  • Definujeme a zevrubně prozkoumáme vaši cílovou skupinu.
  • Dotkneme se marketingových témat; vymezíme vaši niku, podíváme se na archetypy. 
  • Zjistím, jaké jsou vaše preference, co máte v oblibě, kterým prvkům nebo barvám se naopak vyhneme.
  • Pokud máte, prohlédnu si vaši prezentaci na webu, sociálních sítích nebo v tisku. Zhodnotím, nakolik je celkový dojem v souladu s vaší vizí a cílovou skupinou. 
Proč se s vámi chci setkat

Abych mohla pracovat ve vašem nejlepším zájmu, chci od vás získat co nejvíce informací. Potřebuji vnímat vaši energii. Zjistit, co vás těší, baví, zajímá. Kde tápete, co vás trápí. Pocity se v písemné komunikaci často ztratí. Velká část mé práce probíhá intuitivně. Zajímá mě nejen to, co říkáte, ale i vše mezi řádky.

Těším se na setkání s vámi!

Kolik skutečně zaplatíte

Ceny, které nejsou uvedeny přímo na stránkách, vám sdělím vždy před započetím spolupráce. Součástí cenové nabídky je také vymezení rozsahu práce. Bude-li potřeba rozpočet z jakéhokoliv důvodu navýšit, vždy vás budu informovat předem a na dalším postupu se dohodneme.

Středem mého zájmu jste vy

S Veronikou jsme spolupracovali na několika velmi odlišných projektech a vždy jsme byli maximálně spokojeni. Nejvíce na Veronice oceňujeme její proaktivitu a schopnost přijít velmi rychle s několika variantami řešení, které díky schopnosti vcítit se do naší cílové klientely, vždy perfektně splňují zadání. Kromě logického uvažování a praktičnosti oceňujeme také kreativní uvažování, které finálnímu produktu dodá to správné kouzlo.

– Zuzana Melicharová, Premium Media Group –