Brandové barvy

11. 5. 2023 | Blog

V dnešním světě plném vizuálních podnětů je pro každou značku klíčové vytvořit si výraznou identitu a zaujmout potenciální zákazníky. Jedním z nejdůležitějších prvků tohoto procesu jsou brandové barvy.

Barvy mají schopnost ovlivňovat naše vnímání a rozhodování. V tomto článku se podíváme na to, jaký dopad mají brandové barvy na emoce, co symbolizují a proč je dodržování brandové palety tak důležité.

Barvy mají schopnost vyvolávat různé emocionální reakce. Některé barvy působí uklidňujícím a harmonickým dojmem, například modrá nebo zelená. Červená nebo oranžová zase vyvolávají energičtější a vášnivější emoce. Při vytváření brandové palety je důležité vzít v úvahu cílovou skupinu a záměr značky. Například značka v oblasti relaxace a wellness by mohla využívat odstíny zelené a modré, aby vyvolala pocit klidu a pohody.

Ukázka barené palety pro Císařovnám.

Barevná paleta v souladu s posláním značky posiluje vnímání její jedinečnosti.

Dalším aspektem je symbolika jednotlivých barev. Každá barva má své vlastní sdělení a asociace. Například červená může symbolizovat vášeň, sílu, nebo také varování. Modrá se často spojuje s důvěrou, spolehlivostí a profesionálním přístupem. Zlatá může evokovat luxus a bohatství. Symbolika barev je však ovlivněna také kulturou a kontextem, proto je důležité zvážit vnímání barev ve specifickém tržním segmentu.

Při tvorbě brandové palety je klíčové zvolit si správnou kombinaci barev, které budou vzájemně ladit a podpoří poslání značky. Tím dosáhneme vizuální soudržnosti a jedinečného rozpoznatelného vzhledu značky. Brandová paleta zahrnuje obvykle hlavní barvu, doplňkové barvy a také neutrální barvy, které se používají pro texty a pozadí. Tyto barvy se pak používají v různých prvcích vizuálního brandingu, jako jsou logo, webové stránky, obaly produktů, marketingové materiály a další. Důsledné dodržování brandové palety zajistí konzistentní vnímání značky a posílení její identity v očích zákazníků. 

V neposlední řadě vede dodržování brandových barev k odlišení od konkurence. V konkurenčním prostředí je důležité vytvořit si unikátní vizuální identitu, která zaujme a odliší se od ostatních značek. Správně zvolená brandová paleta může značce pomoci vystoupit z davu a přilákat pozornost zákazníků.

Je tedy zřejmé, že brandové barvy mají významný dopad na emocionální reakce, vnímání a identifikaci značky. Správně navržená brandová paleta umožňuje značce vytvořit si jedinečný a silný vizuální projev, který přitahuje zákazníky a posiluje identitu značky.

 Věnujete se tématu tvorby značky? Přečtěte si také článek Minimum viable brand.